Carnaval 2025:

In memoriam: Hans Collet

Hans kwam in 1985 onze vereniging binnen en werd spoedig lid van het bestuur. Hij heeft lange tijd gefunctioneerd als Protocollist van onze vereniging in de tijd dat alles nog volledig op papier ging. Een ieder kan zich vast indenken wat een klus dat moet zijn geweest.In 1992 werd Hans dan ook geridderd in de orde der carnavalshoed.

Na zijn termijnen als bestuurslid werd Hans in 2001 benoemd tot Hofmaarschalk. Een eretitel die hij zeker had verdiend. Nog tot het afgelopen seizoen heeft Hans zich als Hofmaarschalk voor onze vereniging ingezet, zowel met inbreng tijdens vergaderingen als met een bezem in Bastion Pierre. Tijdens het carnavalsweekend was hij op zaterdagmiddag vaak één van de laatsten die naar huis ging om zich klaar te maken voor het grote feest.

Ook tijdens de seniorentournee was er een rol voor Hans weggelegd in het koor De Kwekkers van Waaienburg. Hierin zong hij samen met zijn vrouw Gré tot groot genoegen van het publiek.

Hans was 33 jaar lid van onze vereniging en zal de komende seizoenen zeker gemist worden.
Uiteraard wensen wij alle nabestaanden en in het bijzonder Gré sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Delen op social media?

Deze website is een Zaak van Maak

Carnaval in Waaienburg

t/m 2028

2025
1, 2, 3 maart

2026
14, 15, 16 februari

2027
6, 7, 8 februari

2028
26, 27, 28 februari