Krabbetukkers

Ere-president

• 1964 Mr. G. D Rehorst, burgemeester van Den Helder
• 1969 K. Muye, wethouder van Den Helder
• 1990 H. Hendriks, ex-president cv de Krabbetukkers

• 2002 A.C. Dusseldorp, ex-president cv de Krabbetukkers
IMG_3027